• Zawartość Roczników Archive

  • SPIS TREŚCI BN 2015 : 1 (377) Agnieszka Smołucha-Sładkowska, Medal reprezentacyjny Sigismonda Malatesty autorstwa Mattea De′ Pasti z wyobrażeniem ″Castellum Sismondum″ na rewersie… 1 Borys Paszkiewicz, Grosz złotowy biskupa wrocławskiego […]

   BN 2015

   SPIS TREŚCI BN 2015 : 1 (377) Agnieszka Smołucha-Sładkowska, Medal reprezentacyjny Sigismonda Malatesty autorstwa Mattea De′ Pasti z wyobrażeniem ″Castellum Sismondum″ na rewersie… 1 Borys Paszkiewicz, Grosz złotowy biskupa wrocławskiego […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2014 : 1 (373) Bartosz Awianowicz, Przemiany w ikonografii VIRTUS w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra… 1 Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Sygnatura MBW na wrocławskich […]

   BN 2014

   SPIS TREŚCI BN 2014 : 1 (373) Bartosz Awianowicz, Przemiany w ikonografii VIRTUS w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra… 1 Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Sygnatura MBW na wrocławskich […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2013 : 1 (369) Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP … 1 Dmitrij A. Staroverov, Andrij S. Bojko-Gagarin, TalaryhrabstwaRietberg– fałszerstwa emitenta? … […]

   BN 2013

   SPIS TREŚCI BN 2013 : 1 (369) Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP … 1 Dmitrij A. Staroverov, Andrij S. Bojko-Gagarin, TalaryhrabstwaRietberg– fałszerstwa emitenta? … […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2012:1 (365) Jarosław Kozłowski, Alba Sus, czyli o denarach cesarza Wespazjana (69-79) i jego syna Tytusa (79-81) z przedstawieniem maciory z prosiętami…1 Adrian Apolinarski, 100 złotych polskich […]

   BN 2012

   SPIS TREŚCI BN 2012:1 (365) Jarosław Kozłowski, Alba Sus, czyli o denarach cesarza Wespazjana (69-79) i jego syna Tytusa (79-81) z przedstawieniem maciory z prosiętami…1 Adrian Apolinarski, 100 złotych polskich […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2011:1 (361) Krzysztof Jarzęcki, Mennictwo króla bosporańskiego Sauromatesa I (93/94-123/124)…. 1 Witold Borowski, Współczesne fałszerstwa monet Kazimierza Jagiellończyka (Część I)…. 13 Tadeusz Bohatyrewicz, Moneta zastępcza z Kłodna…. […]

   BN 2011

   SPIS TREŚCI BN 2011:1 (361) Krzysztof Jarzęcki, Mennictwo króla bosporańskiego Sauromatesa I (93/94-123/124)…. 1 Witold Borowski, Współczesne fałszerstwa monet Kazimierza Jagiellończyka (Część I)…. 13 Tadeusz Bohatyrewicz, Moneta zastępcza z Kłodna…. […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2010 : 1 (357) Edward Soczewiński, Kilka rzadkich monet orientalnych….1 Dariusz Ejzenhart, Maciej Nabiałek, Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza……….. 7 Piotr L. Czarnecki, Szóstaki […]

   BN 2010

   SPIS TREŚCI BN 2010 : 1 (357) Edward Soczewiński, Kilka rzadkich monet orientalnych….1 Dariusz Ejzenhart, Maciej Nabiałek, Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza……….. 7 Piotr L. Czarnecki, Szóstaki […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2009:1 (353) Jerzy Piniński, Od redaktora…1 Agnieszka Fulińska, Ikonografia Heraklesa na monetach greckich. Część I: okres archaiczny i klasyczny (ok. 550 – ok. 350 r. p.n.e.)…3 Arkadiusz […]

   BN 2009

   SPIS TREŚCI BN 2009:1 (353) Jerzy Piniński, Od redaktora…1 Agnieszka Fulińska, Ikonografia Heraklesa na monetach greckich. Część I: okres archaiczny i klasyczny (ok. 550 – ok. 350 r. p.n.e.)…3 Arkadiusz […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI BN 2008:1(349) Edmund Kopicki, Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część I).. 1 Walery Kostrzębski, Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich.. 11 Bartosz Awianowicz, Pieśń na stulecie Horacego a […]

   BN 2008

   SPIS TREŚCI BN 2008:1(349) Edmund Kopicki, Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część I).. 1 Walery Kostrzębski, Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich.. 11 Bartosz Awianowicz, Pieśń na stulecie Horacego a […]

   Czytaj dalej...

  • BN:2007, 1 (345) Jerzy Piniński, Pro memoria. Ryszard Kiersnowski (4.11.1925 – 7.07.2006)…….1 Jerzy Piniński, Moje spotkania z Profesorem Ryszardem Kiersnowskim… 3 Edmund Kopicki, Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część I)……… […]

   BN 2007

   BN:2007, 1 (345) Jerzy Piniński, Pro memoria. Ryszard Kiersnowski (4.11.1925 – 7.07.2006)…….1 Jerzy Piniński, Moje spotkania z Profesorem Ryszardem Kiersnowskim… 3 Edmund Kopicki, Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część I)……… […]

   Czytaj dalej...

  • SPIS TREŚCI NUMERU 1 (341) Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część I……. 1 Dobrochna Gorlińska, Szkic o mennictwie Mieszka III Starego 15 Witold Borowski, Nietypowy półgrosz […]

   BN 2006

   SPIS TREŚCI NUMERU 1 (341) Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część I……. 1 Dobrochna Gorlińska, Szkic o mennictwie Mieszka III Starego 15 Witold Borowski, Nietypowy półgrosz […]

   Czytaj dalej...