BN 2004 : 2 (334)

NUMER 2 (334) 2004

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji, s. 81-82;
 • Edmund Kopicki, Monety państwa krzyżackiego w Prusach 1233-1525 (część II), s. 83-118;
 • Stanisław Suchodolski, Moneta w strefie bałtyckiej około roku 1000. Reorientacja ze wschodu na zachód, s. 119-130;
 • Andrzej Krzyżaniwskij, Cechy wyróżniające i stopa mennicza szóstaków wybijanych w mennicy lwowskiej w latach 1660-1663, s. 131-136;
 • Henryk Janocha, Dariusz Budzelewski, Medale królewskie według pocztu Jana Matejki wyemitowane przez Oddział PTN w Koszalinie w latach 1985-2003, s. 137-142;
 • Karol Sienkiewicz, Obligacje pożyczki tytoniowej, s. 143-145;
 • Adam Gliksman, Medal “Zasłużony dla NSZZ Solidarność Małopolska”, s. 146-148;
 • Czesław Chmielecki, Odmiana 10 fenigowego bonu Torunia z 1917 roku, s. 149-150;
 • Bogumił Sikorski, Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (część VI), s. 151-156;
 • Recenzje, s. 157-159;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 160;

 

CONTENTS

 • From the Editor;
 • Edmund Kopicki, Coins of the Teutonic State in Prussia 1233-1525 (part II);
 • Stanisław Suchodolski, Coins in the Baltic zone around the year 1000. Re-orientation form the East to the West;
 • Andrzej Krzyżaniwskij, Distinctive features and the minting rate of the six-grossi coins struck in the Lviv mint in 1660-1663;
 • Henryk Janocha, Dariusz Budzelewski, Medals with portraits of Polish kings and dukes by Jan Matejko, issued by the Koszalin Branch of Polish Numismatic Society in 1985-2003;
 • Karol Sienkiewicz, Tobacco loan bonds;
 • Adam Gliksman, Medal ”Person of merit of ISTR Solidarność of Małopolska”;
 • Czesław Chmielecki, Variants of the 10 pfennig voucher from Thorn (Toruń) in 1917;
 • Bogumił Sikorski, Unknown substitute coins and tokens of land estates (part VI);
 • Reviews;
 • PNS publications;