BN 2010 : 3 (359) Czesław Chmielecki, Żetony toruńskiej komunikacji omnibusowej