BN 2012 : 3 (367) Krzysztof Jarzęcki, Artemida w antycznym mennictwie greckim