Witold Garbaczewski

Dla członków PTN zamawiających przez Oddział – 70 zł.

Pierwsza praca omawiająca całościowo mennictwo najmniej poznanego okresu wybijania monet. Autor, dr Witold Garbaczewski, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Poznaniu, dokonał iście benedyktyńskiej pracy analizując stemple brakteatów i szukając związku między przedstawieniami na stemplu a tekstem Biblii i dziełami sztuki średniowiecznej. Obok nowych propozycji atrybucji i datacji monet, jest to przede wszystkim praca poświęcona ich ikonografii. Większość zaproponowanych interpretacji wyobrażeń jest zupełnie nowatorska i pozwala nam spojrzeć na świat średniowiecznej symboliki monet w zupełnie odmienny, niż dotychczas, sposób. Dodatkowym atutem jest 648 ilustracji, z czego zdecydowaną większość stanowią zdjęcia monet. Mimo naukowego charakteru, praca jest napisana przystępnym językiem.

 

Wydanie: Warszawa-Lublin 2006.

Okładka twrada, 378 stron.