Krzysztof Górski

Napisano wiele książek i artykułów prezentujących dzieje ruchu numizmatycznego w Polsce. Każda z nich omawia różne aspekty istnienia i działalności naszego Towarzystwa. Pomimo różnorodności podjętej tematyki w dotychczasowych opracowaniach, przygotowana przez Krzysztofa Górskiego praca wyróżnia się w sposób szczególny.

Autor przypomina losy wielu kolekcjonerów. Jedni poświęcili numizmatyce dużą część swojego życia, gromadzili własne zbiory. Innych zafascynowała i urzekła do tego stopnia, że monety stały się przedmiotem dociekań i badań naukowych. Książka zawiera szereg spostrzeżeń i ocen, często sformułowanych dawno, ale wciąż trafnych i aktualnych. Omawia dokonania i sugeruje kierunki rozwoju w przyszłości. Na tle kolejnych zjazdów, przedstawia kłopoty, ale również ogromne dokonania i bezsprzeczne sukcesy PTN. Na wspomniane sukcesy złożyła się praca wszystkich członków naszej organizacji i każdy z nas w tej książce odnajdzie siebie. Autor nie pozostawia wątpliwości, że warto było i jest być członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

Wydanie: Warszawa 2007.

Okładka twrda, format A4, 512 stron.