XI WALNY ZJAZD PTN

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego informuje, że

XI Walny Sprawozdawczy Zjazd

Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

odbędzie się w dniach

24-26 maja 2013 r. w Lubinie