Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego we Wrocławiu organizuje w sobotę 25 X 2014 r. obchody święta patrona numizmatyków – “Kołłątajki’2014”. Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się w załączonym folderze.

 

W tym roku uroczystości z okazji święta numizmatyków połączone zostały z obchodami 65. rocznicy utworzenia we Wrocławiu Sekcji Numizmatycznej – pierwszej powojennej organizacji numizmatycznej w Polsce. Sekcja Numizmatyczna została formalnie powołana 30 VI 1948 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu na wniosek Mariana Haisiga z Wrocławia oraz Tadeusza Kałkowskiego z Katowic, a jej pierwsze walne zebranie odbyło się 15 I 1949 roku. Już w roku 1949 Sekcja Numizmatyczna rozpoczęła wydawanie pierwszego powojennego czasopisma numizmatycznego “Zapiski Numizmatyczne”. Sekcja Numizmatyczna działała początkowo w ramach wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, następnie powstałego podczas zjazdu połączeniowego ogólnopolskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, a od 1971 roku w ramach Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. W 1991 roku utworzono Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, którego I Zjazd miał miejsce w 1993 roku również we Wrocławiu.