BN 2015 : 3 (379) Dariusz Rop, Szeląg koronny Stefana Batorego z Pogonią na rewersie

pdf