Jan Przepiórkowski

Zmarł Jan Przepiórkowski.

W środę 15 lipca, zmarł Jan Przepiórkowski, numizmatyk, wielce zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Miał 68 lat.
Jan Przepiórkowski, był numizmatykiem wielce zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Współzałożyciel, obok Mariana Bereski i Dyzmana Krasonia, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ruchu numizmatycznego na ziemi radomszczańskiej.

Był wieloletnim skarbnikiem, później prezesem oddziału PTN im. Leszka Czarnego w Radomsku. W uznaniu wiekopomnych zasług dla rozwoju numizmatyki polskiej wyróżniony licznymi dyplomami, odznaczeniami i medalami. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu historii i numizmatyki, mi.in. “Leszek Czarny. Prekursor monarchii stanowej”. W ostatnich latach z powodzeniem inicjator licznych działań edukacyjnych w zakresie numizmatyki dla młodzieży naszego regionu (m.in. konkurs numizmatyczny
Grosik). Numizmatyka polska poniosła wielką stratę.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 18 lipca, o godzinie 12.00 na Cmentarzu Starym w Radomsku.