seminarium praszka

Dyrektor Muzeum w Praszce

 

Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne

Dyrektor Muzeum w Praszce

 

Redakcja “Grosza”

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

XI OGÓLNOPOLSKIE i II MIEDZYNARODOWE

SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE

pt.”Związki mennictwa śląskiego z koronnym”

 

Pod honorowym patronatem

 

Lecha Kokocińskiego – Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

 

Przemysława Ziemby – prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

 

które odbędzie się

 

19 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2015 ROKU

W MUZEUM W PRASZCE

PL. GRUNWALDZKI 15, 46-320 PRASZKA

e-mail: muzeum@praszka.pl

www.muzeum.praszka.pl

tel/faks: + 48 34 359 11 85

W PROGRAMIE:

10:00 PRZYWITANIE GOŚCI –

 

Zbigniew Szczerbik – Dyrektor Muzeum w Praszce

Andrzej Musiał – Prezes Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego,

Redaktor Naczelny “Grosza”

 

10:15 – 11:00 CZĘŚĆ I

 

30 lat kwartalnika numizmatycznego Grosz

– Andrzej Musiał Redaktor Naczelny

 

11:00 – 11:30 PRZERWA NA KAWĘ

 

11:30 – 13:30 REFERATY CZĘŚĆ II

 

1. Piotr Chabrzyk – “Ruda i Złochowice. Dwa skarby XI-wieczne”

 

2. Zbigniew Kaleta – “Obole z mennicy cieszyńskiej z lat 1650/1654”

 

3. Andrzej Musiał – “O półgroszach świdnickich raz jeszcze”

 

4. Janusz Kujat – “Banknot a bon zastępczy. Podobieństwo i różnice”

 

13:30 – OBIAD

 

14:30 – WYCIECZKA NIESPODZIANKA

 

18:00 – OGNISKO

 

Relacja