WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 3 (2014)

WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 3 (2014)

Spis treści

Od redakcji … 3

Edward Soczewiński (Oddział PTN w Lublinie)
Monety orientalne na ziemiach polskich
Orientalcoins on Polishterritories … 7

Witold Nakielski (Oddział PTN w Łodzi)
Denary krzyżowe – technika wytwarzania. Głos w dyskusji
Cross deniers – the manufacturingmethod. A polemics … 17

Dariusz Pączkowski (Oddział PTN w Warszawie)
Analiza portretu Zygmunta III Wazy na ortach bydgoskich z lat 1620-1624
Ananalysis of the portrait of Sigismund III Vasa on Bydgoszcz orts from 1620-1624 … 29

Jan Gustaw Rokita (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Wybrane problemy badawcze dotyczące medalierstwa epoki Wazów
Medallic art of the Vasaepoque. Selectedresearchissues … 69

Rafał Janke (Kraków)
Mennica Warszawska w okresie panowania Stanisława Augusta
WarsawMintduring the Reign of StanislausAugustus … 87

Jerzy Koziczyński (Oddział PTN w Płocku)
Niderlandzka moneta polskiej księżnej
The Dutch coin of the Polishprincess … 125

Adam Kędzierski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu)
Monety z XIX i XX wieku. Z badań na Starym Mieście w Kaliszu
XIX and XX centurycoins from the excavations of the Old Town in Kalisz … 133

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
Nadruki propagandowe na banknotach Rosji z okresu I Wojny Światowej i Wojny Domowej 1917-1922
Propaganda overprints on Russian banknotes from the World War One and the Russian Civil War 1917-22 … 139

Piotr Komorowski (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Pieniądz Litzmannstadt Getto
Litzmannstadt’s Ghetto Money … 169

Grażyna Tryka (Gabinet Numizmatyczny Muzeum Mazowieckie w Płocku)
Zbiory Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzieje i charakterystyka. Część 2. Medalierstwo
The collection of the NumismaticCabinet of the MazovianMuseum in Płock. The history and characteristics. Part 2. The medallic art …185

Kalendarium 2014 … 211

Nadchodzące wydarzenia … 222