Majowy wykład we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział we Wrocławiu im. Joachima Lelewela w 101 rocznicę bitwy pod Gorlicami zaprasza na prelekcję b>dr Łukasza Koniarka pt.: ″Falerystyczne i medalierskie pamiątki bitwy pod Gorlicami w 1915 roku, będącej znaczącym wydarzeniem na drodze do niepodległości Polski″. Prelekcja będzie miała miejsce 4 maja 2016 w siedzibie Oddziału, w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu (Arsenał), ul. Cieszyńskiego 9 o godz. 17:00.