WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 5 (2016)

WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 5 (2016)

Spis treści

Od redakcji … 3

Krzysztof Jarzęcki (Oddział PTN w Toruniu)
Mennica w Rzymie w czasach Kommodusa, który zasłynął ze swego szaleństwa
The mint in Rome during the Commodus period, who was famous for hisinsanity … 9

Adam Kędzierski (Kaliskie Stanowisko Archeologiczne IAE PAN)
Jak dzielić denary krzyżowe?
How to divide cross deniers? … 35

Piotr Chabrzyk (Oddział PTN w Łodzi, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Naśladownictwa denarów krzyżowych, czyli pochwała brzydoty
Imitation of cross deniers as a prise of ugliness … 45

Krystian Książek (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie)
Skarb średniowieczny z Głogowa a „skarb hutnika” – analiza porównawcza wybranych typów monet
The medievalhoard from Głogów and „MetallurgistHoard” – comparativeanalysis of the selectedcointypes … 52

Ryszard Kozłowski (Oddział PTN w Warszawie)
Monety wschowskie czy poznańskie? Propozycja nowej systematyki wschowskich monet królewskich z okresu panowania Zygmunta III Wazy
The coins from Wschowa or Poznań? The proposal of a newsystematics of Wschowa royalcoins from the reign of Sigismund III Vasa … 78

Dariusz Marzęta (Oddział PTN w Lublinie)
Herman Rudiger i środowisko mennicze w Wielkopolsce pod koniec XVI wieku. Pojedynczy hak na szelągach z lat 1595-1596
Herman Rudiger and the mintcommunity in Greater Poland at the end of the XVI century. The single hookmintmark on schillings from the years 1595-1596 … 106

Jerzy Koziczyński (Oddział PTN w Płocku)
Dawny warszawski zastępczy pieniądz papierowy
The oldpapersubstitutemoney in Warsaw … 117

Marcin Markowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Oddział PTN w Lublinie)
Typy przedstawień Demeter (Ceres) w szacie graficznej banknotów świata w latach 1901-1939
The types of Demeter (Ceres) effigies in graphics of world’sbanknotes in 1901-1939 … 126

Andrzej Musiał (Mokrsko)
O bonach obozowych Wehrmachtu raz jeszcze
About Wehrmacht campvouchersonceagain … 144

Prof. dr hab. Edward Soczewiński. Wspomnienie … 162

Kalendarium 2016 … 164

Nadchodzące wydarzenia … 178