Wystawa medaliersko – fotograficzna w Legnicy

byc-razem_plakat_b2_a-kopia

Wystawa medaliersko – fotograficzna
„Być razem. Rozmowy z Janem Pawłem II. W XX rocznicę papieskich odwiedzin Legnicy”

Kontekst projektu to obchody XX rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy (2 czerwca 1997). Propozycja przygotowania takiego wydarzenia spotkała się z dobrą recepcją ze strony Komitetu organizacyjnego obchodów XX rocznicy pobytu w Legnicy Ojca Świętego Jana Pawła II i została wpisana do kalendarza obchodów rocznicowych. Organizacja wystawy służy zarówno przypomnieniu historycznej wizyty papieża Jana Pawła II w Legnicy , jak też postawieniu, w sposób oryginalny, pytań o recepcję dziedzictwa naszego Wielkiego Rodaka w obszarze szczególnie istotnym i aktualnym jakim jest sprawa umiejętności budowania wspólnoty i bycia razem.
Wystawa zawiera dwie, splecione ze sobą ścieżki narracyjne. Pierwsza z nich złożona jest z ponad pięćdziesięciu dzieł wybitnych współczesnych polskich artystów medalierów, których prace tworzą kolekcję powstałą w roku 2016. Jej premierowa prezentacja miała miejsce w Panteonie Narodowym w Krakowie w roku 2016. Wystawa w Legnicy to kolejny (drugi po premierze krakowskiej) jej pokaz. Druga ścieżka narracji to , to kolekcja fotogramów autorstwa Marii Przystasz, Piotra Krzyżanowskiego, Wojciecha Obremskiego oraz Konstantego Kawardzisa, którzy fotografowali papieskie odwiedziny Legnicy w 1997 roku. O ile część fotograficzna wystawy stanowi dokument a zarazem świadectwo zarejestrowanych faktów, wydarzeń, emocji składających się na przeżycie uczestników spotkania, o tyle część medalierska, wykorzystując właściwości sztuki, jest artystyczną medytacją nad fenomenem spotkania, wspólnoty, jedności. Korzystając z inspiracji jakie przynosi nauczanie Jana Pawła II o jedności, stawia pytania i staje się zachętą do refleksji na temat doświadczenia bycia razem.
Wystawa prezentowana jest w jednej z sal legnickiego dworca kolejowego. Ta niecodzienność miejsca ekspozycji jest zamierzona zarówno z racji na chęć dotarcia z propozycją do jak największej grupy odbiorców, zwiększenie powszechności oddziaływania poprzez sztukę na grupy, które rzadziej w sposób zamierzony podejmują wysiłek obcowania z propozycjami artystycznymi, jak też z powodu nawiązania do metody podejmowanej przez „Bohatera projektu” – św. Jana Pawła II, który był protagonistą docierania z przesłaniem o sprawach ważnych dla ludzkiej egzystencji w miejsca codzienności.

Wystawa czynna: 2 czerwca 2017 – 29 czerwca 2017 w godzinach 9:00 – 18:00
Dworzec kolejowy w Legnicy
Wystawie towarzyszy okolicznościowy katalog.
Autor wystawy: Bernard Marek Adamowicz

Link do zdjęć z wernisażu:
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/16575-o-janie-pawle-ii-na-dworcu-pkp-w-legnicy