Wykład dr. hab. Bartosza Awianowicza – 24.11.2017 r.

Zapraszamy 24 listopada (piątek) 2017 roku, godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, ul. Jezuicka 6/8. 00-281 Warszawa,

na wykład dr. hab. Bartosza Awianowicza
pt. “Gramatyka monet rzymskich,  czyli co nam mówią napisy na monetach republiki i cesarstwa”

awianowicz_gramatyka-monet-rzymskich-okladka
Wykład będzie połączony z promocją książki dr. hab. Bartosza Awianowicza
pt.”Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa” Tom I Kompendium tytulatur i datowania.

gramatyka-monet_zdjecia-autora

Bartosz Bogusław Awianowicz, starożytnik, dr hab. nauk humanistycznych, pracuje w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, jako filolog specjalizuje się w retoryce antycznej (wydawca De inventione oraz wydawca i tłumacz De oratore Cycerona) i jej recepcji w XV-XVIII w., jest również autorem podręcznika łaciny i wielu publikacji poświęconych mennictwu starożytnego Rzymu, ekspertem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, a także głównym organizatorem Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej.

awianowicz_1476085813_280

„Kompendium autorstwa Bartosza Awianowicza jest cennym i praktycznym przewodnikiem po formach legend występujących na monetach republiki i cesarstwa rzymskiego z ich językową analizą i obszernym komentarzem historycznym. Autor skoncentrował się w nim nie tyle na typologii monet i idei, które rozpowszechniano za pomocą monet, analizach ikonograficznych czy metaloznawczych, co na brzmieniu legend monetarnych i rozwiązaniu skrótów w nich zastosowanych. Dzięki zapoznaniu czytelnika z podstawami gramatyki łacińskiej oraz pomocnym wykazom rozwiązań skrótów językowych występujących na monetach czytelnik może zdobyć umiejętność nie tylko prawidłowego odczytania skrótów napisów na monetach, lecz również określenia datacji monet. (…) Trzeba podkreślić, że tego rodzaju opracowań brakuje nie tylko w literaturze zagranicznej, ale przede wszystkim na rynku polskim. Istniejące opracowania bądź to są już w pewnej mierze przestarzałe, bądź podejmują zagadnienie legend w zakresie wybiórczym. Nie mam wątpliwości, że pierwszy tom »Kompendium« Bartosza Awianowicza stanie się lekturą pomocną nie tylko badaczom profesjonalnie zajmującym się numizmatyką rzymską, ale i amatorom-kolekcjonerom czy studentom”.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Balbuzy, prof. UAM