Biuletyn Numizmatyczny Nr 1 (389) 2018

Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Numizmatycznego z 2018 r.

bn_1_2018_okadka_w
SPIS TREŚCI

Marek Urbański, “Średni brąz” z Wróblewa kolo Sieradza…..1
Leszek Opyrchał, Urszula Opyrchał, Medale ilustrujące historię Kamieńca Podolskiego (Część II)…..6
Cezary Chełchowski, Półtoraki bydgoskie Zygmunta III z 1625 roku z koronami typowymi
             dla szelągów. Klucz do chronologii monet z rocznika 1625…..16
Łukasz Ciura, Półtoraki Jana Kazimierza z lat 1658-1659 i 1661-1662. Przypisanie do mennic…..41
Zbigniew Stanisławski, Falerystyka lokalna. Koszalińskie, przedwojenne znaczki metalowe…..46
Jacek Partyka, Bony seryjne Bytowa…..57
Jacek Sarosiek, Nowa odmiana magnezowej dziesięciomarkówki z getta łódzkiego…..71
Pro memoria…..72
Z życia Towarzystwa…..74

 

PRENUMERATA

Osoby zainteresowane prosimy o wpłaty z dopiskiem: “Prenumerata Biuletynu 2018 r.
na konto Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego: 87 1240 2887 1111 0010 4605 4055

Prenumeratę można zamawiać indywidualnie w Biurze ZG PTN, listownie, faxem lub e-mailem.
Adres redakcji: Biuletyn Numizmatyczny, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa.
tel./faks: +48 22 831 39 28; e-mail: wydawnictwa@ptn.pl

W 2018 roku będą obowiązywały następujące ceny:

Dla członków PTN:

49 zł – odbiór osobisty, zamówienia realizowane przez Zarząd Oddziału;
55 zł – wysyłka pocztą, zamówienia realizowane przez Zarząd Oddziału.

Dla instytucji oraz osób niezrzeszonych w PTN:

65 zł – odbiór osobisty,
85 zł – wysyłka pocztą.