Wykład Piotra Chabrzyka – 01.10.2018 r.

Zapraszamy 1 października (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład mgr. Piotra Chabrzyka

 

Polskie naśladownictwa denarów krzyżowych

Denary krzyżowe, powszechnie zwane „krzyżówkami”, to srebrne monety o prostym rysunku, których bicie zapoczątkowano jeszcze w X wieku w Saksonii. Ich masowy napływ na ziemie Polski piastowskiej spowodował, że moneta ta zyskała powszechne zaufanie odbiorców. Wobec załamania ich napływu w około trzeciej ćwierci XI wieku, rozpoczęto produkcję naśladownictw w rodzimych warsztatach menniczych.

Denary te cieszą się od niedawna dużą popularnością wśród kolekcjonerów. Wciąż jednak wiedza na ich temat jest bardzo ograniczona. Co prawda, na łamach Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego cyklicznie pojawiają się publikacje na ich temat, jednak prawidłowe rozpoznanie i określenie rzadkości często bywa mylne. Krzyżówki saskie są sprzedawane jako monety Władysława Hermana, lub księcia Zbigniewa, z kolei polskie naśladownictwa denarów krzyżowych są mylnie datowane. Referat ma za zadanie ułatwienie rozróżniania krzyżówek, wprowadzenie kryteriów podziału na „saskie” i „polskie”, wraz z ich chronologią względną.
                                                                                                                                                                                            mgr Piotr Chabrzyk

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.