Wykład Elizy Walczak i Marcina Madejskiego – 03.06.2019 r.

Zapraszamy 3 czerwca (poniedziałek) 2019 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr Elizy Walczak oraz mgr. Marcina Madejskiego

CENTRUM PIENIĄDZA IM. SŁAWOMIRA S. SKRZYPKA
Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka pozwala zrozumieć podstawowe oraz skomplikowane procesy ekonomiczne. Pokazuje istotę tego, czym jest pieniądz i jak stał się podstawą gospodarki. Dzięki Centrum możemy poznać narodziny monety i banknotu, pierwszych banków, poznać teorie ekonomiczne, zobaczyć, jak powstaje pieniądz, a także jak działa bankomat i karta kredytowa.

Misją Centrum Pieniądza jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii i historii pieniądza w sposób atrakcyjny, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii.

Celem działalności centrum pieniądza jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i przybliżenie im zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.

Informacja podana za Bankoteką nr 7 2016 r.

dr Eliza Walczak i mgr Marcin Madejski

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.