Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny – Tom 7

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się kolejny
7 tom Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego!

SPIS TRESCI

Spis treści

Od redakcji -3

Stanisław Suchodolski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Bizantyjskie i duńskie wpływy na ikonografię najstarszej monety polskiej
Byzantine and Danish influences on the iconography of the oldest Polish coin … 9

Witold Nakielski (Oddział PTN w Łodzi)
Niektóre problemy mennictwa Władysława Hermana
Some problems of the Władysław I Herman’s coinage … 19

Wojciech Smakulski (Oddział PTN w Warszawie)
Czy Władysław III Warneńczyk wybijał półgrosze koronne?
Does Vladislaus III of Varna struck the crown half-groschen? … 40

Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii)
Jeszcze o denarach Aleksandra Jagiellończyka i drugim życiu półgroszy świdnickich
More about pennies of King Alexander Jagiello and the secondary life of Świdnica half-groschen … 61

Dariusz Pączkowski (Oddział PTN w Warszawie)
Odmiany korony królewskiej na groszach krakowskich Zygmunta I Starego
The varieties of the king’s crown on Cracow groschen of Sigismund I … 67

Hieronim Czerwieniec (Oddział PTN w Warszawie)
Medale poświęcone wystawom rolniczym i przemysłowym w Królestwie Polskim i Galicji
The Medals devoted to Agricultural and Industrial Exhibition in Kingdom of Poland and Galicia … 85

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
Przedruki na banknotach Banku Austro-Węgierskiego – czy istniały w wydaniu polskim?
Were the Polish overprints on the Austro-Hungarian banknotes existed?  … 117

Marcin Markowski (Oddział PTN w Lublinie)
„Zwiastowanie” – plakieta autorstwa Józefa Gosławskiego
„The Annunciation” – a plaquette by Józef Gosławski  … 131

Eliza Walczak, Marcin Madejski (Centrum Pieniądza NBP, Oddział PTN w Warszawie)
Zbiory numizmatyczne Narodowego Banku Polskiego Część I. Monety i medale
The Numismatic collection of Narodowy Bank Polski Part I. Coins and medals … 141

Kalendarium 2018 – 154

Wydarzenia 2019 – 164