UTRACONE KOLEKCJE NUMIZMATYCZNE – materiały pokonferencyjne

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że właśnie ukazały się
materiały z konferencji naukowej
Utracone kolekcje numizmatyczne,
która odbyła się w dniach 6–7 grudnia 2018 roku
w gościnnych murach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019
Ilość stron: 319
Format: B5
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-945110-9-8

Cena 60 PLN

 

Spis treści

Od Wydawcy … 3

Wojciech A. Łonak
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Oleśnie

Początki kolekcjonerstwa na Śląsku: losy śląskich kolekcji numizmatycznych do 1945 roku
The Origins of Collecting Coins in Silesia and the Fate of Silesian Numismatic Collections … 9

Oleg Kalugin
Narodowy Uniwersytet imienia W.N. Karazina, Charków
Kyrylo Myzgin
Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Zbiór numizmatyczny Uniwersytetu Charkowskiego: krótkie wprowadzenie do historii strat
The Numismatic Collection of the Kharkiv University: a Short Introduction to the History of Losses … 43

Elżbieta Baran
Ossolineum, Wrocław
Barbara Butent-Stefaniak
Ossolineum, Wrocław
Adam Degler
Ossolineum, Wrocław
Stała wystawa numizmatyczna w Ossolineum we Lwowie i możliwości jej rekonstrukcji
The Permanent Numismatic Exhibition of the Ossolineum in Lviv and the Possibilities of Its Reconstruction … 61

Wojciech Wichnera
Uniwersytet Jagielloński
Czy Konstanty Chyliński posiadał kolekcję numizmatyczną?
Did Konstanty Chyliński Have a Numismatic Collection? … 87

Lech Kokociński
Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Utracone lwowskie ryngrafy z 1938 roku
The Lost Pectoral Plates of Lwów from the Year 1938 … 107

Marta Męclewska
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Warszawie
Utracona na zawsze (?) kolekcja numizmatyczna Biblioteki Polskiej w Paryżu
The Irretrievably Lost (?) Numismatic Collection of the Polish Library in Paris … 127

Mieczysław Morka
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Kolekcja Potockich – zaginiona i odnaleziona, ale bez „złota”
The Collection of the Potocki Family Lost and Found, Yet with No “Gold” … 143

Jacek Strzałkowski
Badacz niezależny
Utrata przez Polskę większości obiektów numizmatycznych
How Poland Lost the Majority of Her Numismatic Objects … 163

Genowefa Horoszko
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utracone szczecińskie kolekcje numizmatyczne
The Lost Coin Collections from Szczecin … 169

Joanna Czarnowska
Muzeum Zamkowe w Malborku
Przedwojenny Gabinet Numizmatyczny na Zamku w Malborku
The Prewar Numismatic Chamber of the Malbork Castle … 187

Lech Kokociński
Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Tajemnica Zaginięcia malborskich zbiorów numizmatycznych
The Mysterious Disappearance of the Malbork Castle’s Numismatic Collection …199

Зінаїда О. Зразюк
Національний Музей Історії України, Київ
КОЛЕКЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ МЕДАЛЕЙ У ЗБІРЦІ КРЕМІНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЇЇ ВТРАТИ У 17–20 ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ ТА У РОКИ ІІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
The Collection of Polish Medals Held by the Kremenets Lyceum (in Volhynia) and Its Loss in the Years 1917–1920 and during the Second World War … 209

Василь Орлик
Центральноукраїнський Національний Технічний Університет, Кропивницький

Андрій Бойко-Гагарін
Національний Музей Історії України, Київ
МОНЕТИ, ПЕРЕДАНІ З ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ДЕРЖАВНОГО БАНКУ СРСР В 1933–1934 РР.
The Coins Transferred from the Ukrainian Taras Shevchenko Historical Museum to the State Bank of the USSR in the Years 1933–1934 … 225

Iwan Sinczuk
Konsultant naukowy wydawnictwa „Encyklopedia Białoruska”, Mińsk
Utracony zespół rzymskich monet cesarskich z Muzeum Poleskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Pińsku
The Lost Assemblage of Imperial Roman Coins from the Polesian Museum of the Polish Ethnographic Society in Pinsk … 237

Stanisław Suchodolski
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Warszawie
Instytut Archeologii i Etnologii PAN (emeritus)
Gdzie jest najstarsza moneta polska ze zbioru Tadeusza Wolańskiego?
Where Is the Oldest Polish Coin from the Collection of Tadeusz Wolański? … 255

Александр Н. Баюра
Брестский Государственный Технический Университет, Брест
УТРАЧЕННЫЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ БРЕСТА
The Museum Collections of Brest Lost during the Second World War … 269

Piotr Jaworski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Rekonstrukcja procesu dezintegracji i zapomnienia wielkiej kolekcji monet i medali Michała Hieronima Radziwiłła, ostatniego  wojewody wileńskiego
A Reconstruction of the Process of Fragmentation and Phasing Out of the Great Coins and Medals Collection Owned by Michał Hieronim Radziwiłł, the Last Voivode of Vilnius … 277

Marta Męclewska
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Warszawie
Niespełniony testament króla Stanisława Augusta. Rozproszona i zapomniana kolekcja numizmatyczna
The Unrealized Last Will and Testament of King Stanislas Augustus Poniatowski.
The Dispersed and Forgotten Numismatic Collection … 305