Upamiętnienie gen. Tadeusza Rozwadowskiego

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 przypomnieliśmy gen. Tadeusza Rozwadowskiego (1866-1928),
bez którego nie byłoby ogromnego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku!

Generał Wojska Polskiego i jego organizator, Szef Sztabu Generalnego WP,
obrońca polskiego Lwowa w 1918 r., obrońca Warszawy w 1926 r. przed majowymi zamachowcami.
Był jednym z najzdolniejszych polskich dowódców, znakomitym strategiem i znawcą sztuki wojennej.
W 1990 r. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Oddział w Krośnie

wyemitował medal upamiętniający generała Tadeusza Rozwadowskiego.