XVI ZJAZD DELEGATÓW PTN – 8-10 X 2021

XVI WALNY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO


KIELCE KARCZÓWKA
8-10 października 2021 r.

PROGRAM