“Wydarzenie przedkongresowe” – 10.09.2022

Dzień przed rozpoczęciem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego,
Zapraszamy na Wydarzenie przedkongresowe, które odbędzie się w sobotę 10 września 2022 roku
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)

The day before the start of the XVI International Numismatic Congress we invite to Pre-Congress Event, which will be held on Saturday, 10th of September 2022, at the seat of the Polish Numismatic Society, 6/8 Jezuicka Str, Warsaw 00-281.

 

W programie wydarzenia między innymi:
On the agenda, among others:

 1. Powitania Gości: Przemysław Ziemba – prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
  Reception of the guests: Przemysław Ziemba, President of the Polish Numismatic Society.
 2. Otwarcie wystawy „Odsiecz wiedeńska 1683 w numizmatyce”:
  Jego Ekscelencja Andreas Stadler – Ambasador Republiki Austrii w Polsce
  Wystawa ze zbiorów m. in. Lecha Kokocińskiego – Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa
  Numizmatycznego, Kazimierza Drożdża – Prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  oraz Przemysława Ziemby – prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
  Kurator: Dariusz Jasek.
  Prezentacja stroju husarza: Paweł Dunin-Bartodziejski – rekonstruktor i miłośnik husarii,
  dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Studziankach Pancernych.

  Współorganizator wystawy: Towarzystwo Polsko-Austriackie
  Patronat Honorowy nad wystawą:
  Pan Profesor Piotr Gliński –  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Jego Ekscelencja Andreas Stadler – Ambasador Republiki Austrii w Polsce
  Opening of “The Battle of Vienna in Numismatics” exhibition:
  His Excellency Dr Andreas Stadler, Ambassador of the Republic of Austria in Poland.
  The numismatic exhibition from the private collections of Lech Kokociński, the Honorary President of the Polish Numismatic Society and Przemysław Ziemba, the President of the Polish Numismatics Society.
  Curator: Dariusz Jasek.

  The presentation of the armour of a Polish Hussar by Paweł Dunin-Bartodziejski, an reeneactor and lover of hussars, the director of the Polish Army Museum.
  Co-organizer of the exhibition: Polish-Austrian Society.
  Honorary patronage of the exhibition:
  Prof. Piotr Gliński, Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage
  His Excellency Dr Andreas Stadler, Ambassador of the Republic of Austria in Poland.
 3. Wręczenie podziękowań i wyróżnień.
  The presentation of acknowledgements and distinctions.
 4. Dzień przed Kongresem: Profesor Aleksander Bursche.
  Prezentacja dwóch wydawnictw z okazji Kongresu:

  Comte Rendu t. 68 za 2021 r. – Numer specjalny dotyczący Polski
  Survey of Numismatic Research za lata 2014-2020, II tomy
  The day before the Congress: Professor Aleksander Bursche.
  The presentation of two publications for the Congress:
  Comte Rendu vol. 68 2021 – The Special Issue on Poland
  Survey of Numismatic Research 2014-2020, two volumes
 5. Prezentacja Kongresowego tomu Wiadomości Numizmatycznych – Polish Numismatic News X:
  dr hab., prof. IAE PAN Mateusz Bogucki
  dr Grzegorz Śnieżko
  The presentation of  Polish Numismatic News X:
  Mateusz Bogucki, PhD, Professor in IAE PAN  (the Institute of Archeology and Ethnology of  the Polish Academy of Sciences)
  Grzegorz Śnieżko, PhD
 6. Prezentacja logo Kongresu: projektant Aleksander Bąk
  The Presentation of the logo of the Congress by the designer Aleksander Bąk.
 7. Prezentacja medalu kongresowego:  projektant Robert Kotowicz
  The presentation of the Congress medal by the author Robert Kotowicz.
 8. Prezentacja monety kongresowej wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski:
  projektantka Dominika Karpińska Kopiec
  Jeden z uczestników Wydarzenia będzie mógł taką monetę otrzymać w prezencie.
  The presentation of a Congress coin emitted by the National Polish Bank,
  by the designer Dominika Karpińska Kopiec.

  One of the participants will be able to receive such a coin as a gift.
 9. Prezentacja kongresowego numeru specjalnego Biuletynu Numizmatycznego.
  Dariusz Jasek –  przedstawiciel wydawcy.
  The presentation of a special Congress issue of Numismatic Bulletin by Dariusz Jasek, the representative of the publisher.
 10. Pierwszy dzień emisji pamiątkowego żetonu kongresowego.
  The first day of the issuing of a commemorative Congress token.
 11. Prezentacja “pieniądza kongresowego” – pierwszego “banknotu” wyemitowanego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
  The presentation of a “Congress banknote”, the first “banknote” issued by the Polish Numismatic Society.

Honorowy Gość Specjalny – Profesor Aleksander Bursche (Uniwersytet Warszawski)
Guest of honour, Professor Aleksander Bursche, Warsaw University.

Początek spotkania od godz. 15:00
The meeting starts at 3 p.m.

Wstęp wolny!
Admission free

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejsze przybycie.
The number of participants is limited. Please arrive early.

Uwaga: Program może ulec modyfikacji (rozbudowie)!
Note: The agenda may be a subject to change.