SYMBOLE NARODOWE – wystawa w PTN – 6-27.09.2023 r.

Zapraszamy 6 września 2023 roku o godzinie 18:00
do Siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na uroczyste otwarcie wystawy 
SYMBOLE NARODOWE
w “Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r.

Na wystawie zaprezentowana będzie wyselekcjonowana ikonografia zawarta w 111 – tomowym dokumencie, tj. „Polskiej Deklaracji…”, która została przygotowana w 1926 roku przez polskie władze i społeczeństwo z okazji 150. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone Ameryki. Dokument ten zawiera m.in. podpisy ok. 5-6 milionów osób. Swoje autografy składali pracownicy władz i urzędów, przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych, zawodowych, a także uczniowie wraz z nauczycielami i wykładowcy ze studentami uczelni wyższych. Ponadto w dokumencie znajduje się bogaty zbiór rycin wykorzystujących symbole narodowe – Orła Białego, znaki i symbole wyprowadzone z Orła Białego, herby ziemskie i herby miast, budynki, budowle i krajobrazy charakterystyczne dla danego regionu, stroje ludowe, czy też sztukę regionalną.  W „Polskiej Deklaracji …” są umieszczone także liczne odciski pieczęci i stempli, tworzące szczególnie ważny zbiór dla amatorów i dla badaczy polskich pieczęci z okresu pozaborowego odrodzenia Rzeczypospolitej i pierwszych dziesięciu lat II Rzeczypospolitej (ponad 2 500 odcisków pieczęci i stempli, wytworzonych głównie w latach 1916–1926). 

Dodatkowo wystawa wzbogacona została o kilkadziesiąt oryginalnych tłoków pieczętnych, wytworzonych do 1926 r., pochodzących z prywatnych kolekcji, w tym także takie, które zostały odciśnięte w “Polskiej Deklaracji…”.
Ponadto na wystawie, dzięki uprzejmości Domu Spotkań z Historią zaprezentowano kilkadziesiąt dużych plansz informacyjnych.

Dofinansowano ze środków Biura “NIEPODLEGŁA” w ramach Programu Dotacyjnego “Symbole Narodowe RP”

Wystawa czynna do 27 września 2023 roku.
WSTĘP WOLNY!