KONKURS NA SKŁAD I DRUK BN

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
ogłasza konkurs na skład i druk Biuletynu Numizmatycznego


Oferty prosimy składać do 20 grudnia 2019 r.

Regulaminy Konkursów wraz z  załącznikami poniżej:

 

KONKURS NA SKŁAD:

1A. Regulamin konkursu na skład Biuletyny Numizmatycznego

1B. Formularz Zgłoszeniowy. Załącznik do Regulaminu konkursu na skład Biuletynu Numizmatycznego

KONKURS NA DRUK:

2A. Regulamin konkursu na druk Biuletynu Numizmatycznego

2B. Formularz Zgłoszeniowy. Załącznik do Regulaminu konkursu na druk Biuletynu Numizmatycznego